4 nga 5 prindër mendojnë se fëmijët e tyre nuk janë mirënjohës, a mësohet kjo ndjenjë?

Katër nga pesë prindër mendojnë se fëmijët dhe adoleshentët e sotëm nuk janë mjaftueshëm mirënjohës për atë që kanë dhe tre nga katër prindër pranojnë se u japin shumë fëmijëve të tyre. Ky përfundim del nga një sondazh për shëndetin e fëmijëve të kryer nga studiues të Spitalit të Fëmijëve CS Mott të Universitetit të Miçiganit (Shtetet e Bashkuara), i…

Learn More