4 nga 5 prindër mendojnë se fëmijët e tyre nuk janë mirënjohës, a mësohet kjo ndjenjë?

Katër nga pesë prindër mendojnë se fëmijët dhe adoleshentët e sotëm nuk janë mjaftueshëm mirënjohës për atë që kanë dhe tre nga katër prindër pranojnë se u japin shumë fëmijëve të tyre. Ky përfundim del nga një sondazh për shëndetin e fëmijëve të kryer nga studiues të Spitalit të Fëmijëve CS Mott të Universitetit të Miçiganit (Shtetet e Bashkuara), i cili tregon një ndjenjë të ulët mirënjohjeje të fëmijëve ndaj prindërve të tyre.

1125 prindër të përfshirë

Studiuesit për anketën e tyre pyetën 1,125 prindër të fëmijëve të moshës 4 deri në 10 vjeç për pikëpamjet e tyre mbi mirënjohjen dhe mënyrën se si ata i mësojnë fëmijët të kenë dhe të tregojnë mirënjohje. Përgjigjet treguan se shumica e prindërve (81%) pajtohen që fëmijët e sotëm nuk janë mirënjohës për atë që kanë, më shumë se gjysma e prindërve (58%) pranojnë se u japin shumë fëmijëve të tyre, ndërsa 42% thonë se ndonjëherë janë mirënjohës, të turpëruar nga qëndrimi i tyre egoist.

Mirënjohja mund të mësohet

Pothuajse të gjithë prindërit (96%) pajtohen se është e mundur t’i mësojmë fëmijët të jenë mirënjohës, si të jenë në gjendje ta perceptojnë mirënjohjen si një ndjenjë dhe të jenë në gjendje ta shprehin atë dhe 3 nga 4 prindër (76%) konsiderojnë se të mësuarit e mirënjohjes ndaj fëmijëve të tyre është një prioritet absolut.

Mund të zbatohen disa strategji

Sipas shumë nënave dhe baballarëve, një mënyrë për të mësuar mirënjohjen mund të jetë përfshirja e fëmijëve dhe adoleshentëve në aktivitete vullnetare, duke përfshirë ofrimin e ndihmës për fqinjët ose anëtarët e familjes, gjë që praktikojnë 2 nga 3 prindër. Mënyrat që prindërit u fëmijës së tyre ndjenjën e mirënjohjes janë të ndryshme: 88% e prindërve i kërkojnë rregullisht fëmijës të thotë të lutem dhe faleminderit; 60% i bëjnë fëmijët e tyre të bëjnë punët e tyre për të ndihmuar familjen, 37% i bëjnë fëmijët e tyre të dhurojnë lodra ose rroba për bamirësi, 36% i bëjnë fëmijët e tyre të luten për atë që janë mirënjohës ose të shkruajnë letra falënderimi për dhuratat e marra.

Nuk ka shumë prindër që, për t’u mësuar mirënjohjen, i bëjnë fëmijët e tyre të dhurojnë paratë e tyre për bamirësi: 13% e prindërve e bëjnë atë rregullisht, 26% herë pas here, 61% rrallë.

Add Your Comment