Prindërit bashkëveprues përmirësojnë zhvillimin psikofizik të fëmijës

Cili është prindi perfekt? Nuk ka prind të përsosur as më të mirë se të tjerët, por sigurisht mënyra e kujdesit për fëmijën ndikon në zhvillimin e tij psikofizik. Të qenit ndikues, por jo autoritar, për shembull, ndihmon fëmijën me zhvillim të kufizuar të bëhet më i pavarur dhe bashkëpunues, siç argumenton kërkimi i kryer në Universitetin Brigham Young mbi…

Learn More