A është mirë që fëmija të mësojë gjuhë të huaj në moshën 3-4 vjeçare?

Nëse do ta bënit këtë pyetje disa vite më parë, të gjithë do t’ju shikonin çuditshëm. Ishte e paimagjinueshme që fëmijët e moshës tre vjeçare të mësonin një gjuhë të dytë, duke qenë se ata nuk e kanë zotëruar ende gjuhën e tyre amtare. Megjithatë, në ditët e sotme, gjetjet e hulumtimit tregojnë diçka krejtësisht të ndryshme. Studimet nga Universiteti…

Learn More