Paragjykimi i trupit në internet, pasojat fizike e sociale

Quhet “turpërimi i trupit” dhe është ndoshta një nga aspektet më të këqija të rrjeteve sociale. Është një fenomen që buron nga ngacmimet e përsëritura, madje edhe ato shumë të rënda, që synojnë pamjen fizike të grave. Pasojat mund të jenë aq negative, saqë turpërimi i trupit madje mund të shkaktojë shfaqjen e çrregullimeve serioze të të ngrënit siç janë…

Learn More