Urinim në shtrat: cilat janë këshillat dhe vëzhgimet e ekspertëve?

Kontakti me pediatrin është thelbësor, por një sondazh telefonik në një kampionim prej 13,000 familjeve zbuloi se 61% e pacientëve me enurezë (mbi 700,000 fëmijë) nuk kanë konsultuar kurrë një pediatër dhe 16% e tyre janë më shumë se 12 vjec. Në realitet, prevalenca e vlerësuar, d.m.th. numri i fëmijëve që vuajnë nga ajo, është më i lartë se sa…

Learn More