Si mund t’ja komunikojmë divorcin fëmijëve “pa dhimbje”?

Në moshën shkollore, fëmijët e kuptojnë shumë mirë se cfarë po ndodh në familjen e tyre. Edhe në rastin më të mirë kur është fjala për një divorc i cili po vjen si rrjedhojë e një vendimi të përbashkët, familja ka për detyrë të kujdeset që ky ndryshim të mos jetë traumatik për fëmijën Megjithatë, kjo i duhet shpjeguar me qetësi…

Learn More

Ҫfarë është “alkoolizmi funksional”; kur alkooli keqperceptohet si vetë-mjekues. Nga Eduart Tafa, psikolog

Ҫfarë është “alkoolizmi funksional”? Një “alkoolik funksional” (ose “alkoolik me funksion të lartë”) nuk është një term zyrtar mjekësor ose diagnozë, por një term i përdorur për të përshkruar një person i cili varet nga alkooli, por që ende funksionon në shoqëri. Ky lloj personi njihet gjithashtu si një “alkoolik që funksionon aktualisht”, pasi nuk ka të ngjarë që ju…

Learn More