Vizatimi i figurës njerëzore nga fëmijët, detaje dhe interpretime

Pjesë nga libri “Interpretimi i vizatimeve të fëmijëve”, Lorela Garuli  Në tërësinë e vizatimit që fëmija paraqet u kushtohet vëmendje si përmbajtjes, ashtu edhe formës. Do të thotë se mund të lexohet si ka vizatuar dhe më pas çfarë ka vizatuar. Do të analizohet pra në dy drejtime, aspektet formale dhe përmbajtja simbolike. Aspektet formale. Është fjala për të vlerësuar…

Learn More