Si ta dallojmë një fëmijë me vonesë gjuhësore?

Nga Igresa Duka, logopede

Çfarë është gjuha receptive dhe ekspresive?
Gjuha receptive i referohet mënyrës se si fëmija juaj e kupton gjuhën. Gjuha ekspresive i referohet mënyrës se si fëmija juaj përdor fjalët për tu shprehur.

1.Fëmijët e vegjël me vështirësi gjuhësore mund të kenë:
 Kontakt i dobët me sy
 Vështirësi për të bashkëvepruar me fëmijët e tjerë
 Një fjalor i kufizuar i folur (më pak se 50 fjalë në moshën dy vjeç)
 Vështirësia për të ndjekur udhëzimet (udhëzime me dy hapa në moshën dy vjeç)
 Vështirësia për të komunikuar dëshirat dhe nevojat

2.Fëmijët e moshës parashkollore me vështirësi gjuhësore mund të kenë vështirësi:
 Ritregimi i historive në moshën katër vjeç
 Përdorimi i fjalëve të duhura (p.sh. përdorimi i “mua” për “Unë” të tilla si “unë e dua atë” për “Unë e dua atë”)
 Prodhimi i fjalive të reja / romane – pëlqen të përsërisë fjalë ose fraza nga filma, shfaqje T.V., etj., Për të komunikuar me të tjerët
 Duke iu përgjigjur pyetjeve për veten e tyre (p.sh. “Si e keni emrin?”, “Sa vjeç jeni?”)
 Ndërveprimi me kolegët
3.Fëmijët e moshës shkollore me vështirësi gjuhësore mund të kenë vështirësi:

 Përdorimi i gramatikës së saktë
 Vendosja e fjalëve në rendin e duhur për pyetjet dhe fjalitë
 Përgjigjja e pyetjeve (p.sh. kush, çfarë, kur, ku, pse)
 Përfundimi i detyrave akademike si memorizimi i fakteve, renditja e historive dhe organizimi i informacionit verbal
 Ndërveprimi me moshatarët

Nëse konstatoni këto vështirësi tek femija juaj drejtohuni menjehëre tek patologu i gjuhës dhe të folurit.

Add Your Comment