Noti përmirëson aftësitë gjuhësore të fëmijëve

Që noti është një sport me shumë përfitime, aq më tepër për fëmijët, tashmë dihet mirë nga të gjithë. Por tani një studim, i kryer nga një ekip studiuesish amerikanë nga Universiteti i Delaware, sugjeron një avantazh të ri të papritur të lidhur me praktikimin e këtij aktiviteti fizik: një përmirësim në gjuhë dhe fjalor. Sipas autorëve, fëmijët që notojnë mund të kenë një fjalor më të pasur se moshatarët e tyre.

Përqendrohuni në moshën shkollore

Studimi, i cili u botua në “Journal of Speech, Language and Hearing Research”, përfshiu gjithsej 48 fëmijë dhe të rinj, të moshës midis 6 dhe 12 vjeçare. Të gjithëve, autorët u kanë mësuar fjalë të reja. Pastaj ata i ndanë në tri grupe: një grup u ftua të praktikonte notin, një të ngjyroste dhe një të bënte një seanë CrossFit. Më pas, pjesëmarrësit iu nënshtruan disa testeve të thjeshta të kontrollit që synonin analizimin e fjalorit dhe leksikut.

Lëvizja është e mirë për trurin

Duke analizuar rezultatet e testit, autorët e studimit zbuluan se te fëmijët që notonin, vëreheshin më shumë aftësi gjuhësore se te të tjerët. Në fakt, ata kujtuan më shumë fjalë të reja. Dihet mirë se stërvitja është gjithashtu e mirë për trurin. “Ushtrimi dihet se rrit nivelet e faktorit neurotrofik të trurit, i cili është i rëndësishëm për sistemin nervor,” shpjeguan ekspertët. Prandaj, lëvizja mund të ndihmojë në kodimin dhe mësimin e fjalëve të reja.

Noti nuk zbret energjinë “intelektuale”

Pse noti dhe CrossFit nuk kishin të njëjtat efekte?

Ekspertët shpjeguan se dy sportet nuk kërkojnë të njëjtën sasi energjie nga truri. Nga ky këndvështrim, noti është më pak i lodhshëm: shumë fëmijë, në fakt, tashmë dinë të notojnë, kështu që nuk kanë nevojë për përqendrim të madh për ta bërë këtë. Pra, është një sport më “automatik”, i cili nuk ka nevojë për shumë udhëzime. Përkundrazi, CrossFit është një aktivitet i panjohur për shumë njerëz, kështu që kërkon më shumë vëmendje. Kjo, në një farë mënyre, do të zbriste energjinë mendore, duke komprometuar mësimin e fjalëve të reja.

Nje këshillë

Përtej efekteve të mundshme në fjalor, noti është një sport i plotë dhe i dobishëm në të gjitha nivelet. Prindërit të cilët ende nuk e dinë se me çfarë aktiviteti fizik t’i angazhojnë fëmijët e tyre, mund ta marrin këtë në konsideratë.

Add Your Comment