Gjumi cilësor, i domosdoshëm për performancë të mirë në shkollë

Gjumi i mirë është thelbësor për një jetë të shëndetshme. Një gjumë i mirë për fëmijët është edhe më i rëndësishëm, thonë specialistët e Sipps (Shoqëria Italiane e Pediatrisë Parandaluese dhe Sociale): të flini në mënyrën e duhur dhe numrin e duhur të orëve ju lejon të performoni më shumë gjatë ditës. Sipas pediatërve, rëndësia e gjumit të fëmijëve shpesh nënvlerësohet nga familjet, dhe fëmijët e adoleshentët gjenden kështu përballë shumë angazhimeve dhe streseve pa qenë në gjendje të gëzojnë pushim adekuat. Kujtesa dhe aftësitë e të mësuarit ndikohen drejtpërdrejt nga sa kohë flini. Kjo është e vërtetë për të rriturit dhe, aq më tepër, për fëmijët tanë.

Gjumi është i dobishëm për stabilitetin emocional dhe kujtesën

Adoleshentët nuk duhet të neglizhojnë gjumin, nëse duan të jenë të vëmendshëm e të suksesshëm në bankat e shkollës. Nga kopshti deri në shkollë të mesme, fëmijët dhe adoleshentët duhet të flenë një numër të përshtatshëm orësh në mënyrë që të kryejnë aktivitetet normale të shkollës në gjendjen e tyre më të mirë. Kjo konfirmohet nga studimet shkencore: mungesa e gjumit tek fëmijët ndikon në performancën e shkollës përsa i përket vëmendjes, kujtesës, aftësive të të mësuarit dhe gjykimit. Pushimi shumë i vogël gjithashtu ndikon në qëndrueshmërinë emocionale të fëmijëve, duke i bërë ata nervozë, të pavëmendshëm dhe ndonjëherë edhe të paduruar: kjo manifestohet mbi të gjitha në mjedisin e shkollës (ose në çdo rast nëse duhet të bëjnë detyrat e shtëpisë), domethënë në momente të cilat kërkojnë një nivel të lartë të performancës.

Sa duhet të flenë adoleshentët

Sipas pediatërve fëmijët/adoleshentët midis moshës 11 dhe 13 vjeç (por mund të zgjatet deri në 18 vjeç) duhet të flenë 8-9 orë. Orët e nevojshme të gjumit nënkuptojnë gjithmonë ato në të cilat flini natën. Çdo dremitje pasdite nuk mund të balancojë mungesën e gjumit të natës: me pak fjalë, nuk mund të mendohet se 8-9 orët e nevojshme për një fëmijë mund të ndahen mesdite dhe mbrëmje. Në planin afatgjatë, cilësia e pushimit cënohet.

Add Your Comment