Si i ndihmon teknologjia fëmijët disleksikë për të lexuar?

Studimet e fundit mbi disleksinë kanë nxjerrë në pah rëndësinë e integrimit audio dhe viziv si një teknikë e ndihmës së leximit. Duke u nisur nga ky zbulim, lindi bashkëpunimi midis Fondacionit Bruno Kessler dhe Departamentit të Psikologjisë dhe Shkencave Njohëse të Universitetit të Trentos, për një kërkim që përfshiu 40 djem dhe vajza të moshës midis 8 dhe 10 vjeç si grup kontrolli, gjysma me diagnozë të disleksisë dhe gjysma tjetër me aftësi tipike të leximit. Studimi u botua në “Journal of Computer Assisted Learning”.

Një teknologji e re

Për studimin, studiuesit përdorën GARY (Gaze And Read it by Yourself) një sistem leximi të asistuar që integron teknologjinë e leximit me zë të lartë me gjurmimin e syve, një proces që monitoron lëvizjet e syve për të përcaktuar se ku dhe çfarë subjekti po shikon. Gary siguron leximin me zë të lartë të tekstit dhe në të njëjtën kohë e vendos shikimin e lexuesit në tekstin dixhital të treguar në video, duke monitoruar nëse ai shikon fjalën që pason, e cila më pas theksohet.

Mendimi i ekspertit

Massimo Zancanaro, kreu i kërkimit, shpjegoi se kjo teknologji lehtëson të kuptuarit tek fëmijët me vështirësi në lexim, me një përmirësim të ndjeshëm ndaj atyre të bazuar vetëm në audio. Rezultatet e studimit, në fakt, treguan, tek fëmijët e diagnostikuar me disleksi, një rritje mesatare prej 24% në rezultatet standarde të të kuptuarit. Për më tepër, rezultatet tregojnë se fëmijët me vështirësi më të mëdha në saktësinë e leximit përfituan më shumë nga kjo metodë.

Çfarë është çrregullimi i disleksisë

Akronimi DSA është shkurtimi i përdorur për çrregullimet specifike të të mësuarit. Termi identifikon një grup heterogjen të çrregullimeve neuro -zhvillimore që ndikojnë në aftësinë për të lexuar, shkruar dhe bërë aritmetikë. Ata kanë një bazë neurobiologjike dhe me sa duket gjenetike. Midis këtyre, më e zakonshme është disleksia, një çrregullim që prek aftësinë për të lexuar saktë dhe rrjedhshëm, shpesh duke komprometuar të gjithë kuptimin e tekstit. Ajo nuk shkaktohet në asnjë mënyrë nga një deficit inteligjence ose nga probleme mjedisore ose psikologjike ose nga deficite shqisore.
Përsosja e prototipit “Gary” mund të hapë rrugën për një përmirësim të teknologjive ndihmëse në fushën e disleksisë dhe më gjerë. Mjeti, në fakt, gjithashtu duket të jetë i dobishëm në mësimin e gjuhëve të huaja.

Add Your Comment