Origjina e disleksisë lidhet me problemet e ritmit

Studiuesit italianë kanë formuluar një teori mbi marrëdhënien që do të lidhte ritmin dhe disleksinë. Studimi, i koordinuar nga Universiteti i Milanos-Bicocca dhe i kryer në bashkëpunim me Institutin Besta, u botua në Raportin Shkencor dhe thotë se ritmi na lejon të parashikojmë të ardhmen që do të ndodhë menjëherë, afërsisht gjysmë sekondë pas, dhe rrjedhimisht na lejon të veprojmë në kohën e duhur: kërkesa ideale për të lexuar saktë dhe rrjedhshëm.

Parashikoni ngjarjet e ardhshme

Dy grupe të të rriturve (mosha mesatare 22 vjeçare) morën pjesë në studim, nga të cilët 15 me disleksi dhe 23 kontrolle (domethënë zakonisht në zhvillim), dhe dy grupe fëmijësh (mosha mesatare 9 vjeç) nga të cilët 18 me disleksi dhe 29 kontrolle. Hetimi zbuloi se ritmi, të cilin e gjejmë në gjuhë dhe muzikë, na lejon të nxjerrim strukturën e përkohshme të një sërë ngjarjesh si fjalët ose tingujt dhe ta përdorim atë për t’u përgatitur për një ngjarje të ardhshme (për shembull fjalën që unë do të duhet të them menjëherë pas asaj që po them tani) dhe pastaj të parashikoj se çfarë do të ndodhë ndërsa unë ende nuk kam përfunduar përpunimin e ngjarjes aktuale. Me fjalë të tjera, ritmi lejon një mospërputhje midis asaj që themi dhe asaj që shikojmë: në lexim, ndërsa themi një fjalë nuk e shikojmë këtë, por tashmë po vëzhgojmë fjalën tjetër. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të lexojmë rrjedhshëm. Në mënyrë të ngjashme, ndërsa luani një çelës pianoje, gishtat tuaj janë përgatitur tashmë për tjetrin.

Muzika mund të ndihmojë

Studiuesit kanë treguar se njerëzit me disleksi kanë vështirësi të lexojnë rrjedhshëm sepse kanë më pak aftësi parashikimi dhe ritmi: ata nuk janë në gjendje të parashikojnë fjalën tjetër me atë që po shqiptojnë. Sipas Maria Teresa Guasti, profesoreshë e glotologjisë dhe gjuhësisë dhe koordinatore e kërkimit, kjo hipotezë na lejon të kuptojmë pse stërvitja ritmike ose praktika muzikore mund të jetë e dobishme për njerëzit me disleksi: në fakt, muzika dhe vallëzimi rrisin aftësinë për të parashikuar të ardhmen.

Disleksia është një çrregullim specifik i të mësuarit që ndodh në përgjithësi në moshën shkollore dhe ndikon në aftësinë për të lexuar dhe ndonjëherë për të shkruar rrjedhshëm. Sipas vlerësimeve të fundit, 5-17% e popullsisë së rritur, veçanërisht subjektet meshkuj, vuajnë prej saj.

Add Your Comment