Prezantimi i fëmijëve shumë herët me pajisjet dixhitale, kujdes nga këto rreziqe

Teknologjia është pjesë e jetës sonë, por është e rëndësishme që ajo të mos hyjë shumë herët në jetën e fëmijëve tanë. Mirëpo, pajisjet dixhitale për fëmijët, nga ana tjetër, janë shumë të përhapura që në moshë të hershme dhe kjo mund të shkaktojë probleme fizike dhe madje edhe sëmundje mendore.

PC dhe telefonat inteligjentë tashmë në shkollën fillore

Kjo mbështetet nga sondazhi ‘Fëmijët dhe izolimi, fjala për prindërit’ i kryer nga Shoqata Italiane e Kujdesit Parësor Pediatrik me Universitetin Bicocca të Milanos. Sipas studiuesve, pajisjet dixhitale për fëmijët mund të jenë një burim potencial rreziku nëse ato jepen herët dhe i kushtohet pak vëmendje kohës që fëmijët kalojnë me këto pajisje.

Ekspertët kryen dy anketa, një në pranverë 2020 dhe një të dytë në maj 2021, duke propozuar dy pyetësorë online të diferencuar sipas moshës, përkatësisht 1-5 vjeç dhe 6-10 vjeç, për mbi 3000 familje. Është zbuluar se, pavarësisht një përmirësimi të vogël, ushqimi dhe gjumi vazhdojnë të dëmtohen nga koha e kaluar me këto pajisje.

Sëmundjet më të shpeshta tek fëmijët

Pajisjet dixhitale për fëmijët nga 1 deri në 5 vjeç janë përgjegjëse para së gjithash për nervozizmin. Ushqyerja dhe gjumi janë ende të prekura: familjet kanë raportuar një ulje të oreksit në mbi 37% të rasteve, e shoqëruar shpesh me një rritje të konsumit të ushqimeve (44%). Përveç kësaj, familjet kanë përjetuar vështirësi për të fjetur (38.6%) me një rritje të shpeshtësisë së zgjimeve gjatë natës (mbi 56%). Fëmijët e moshës parashkollore ishin mbipeshë duke mos luajtur me fëmijët e tjerë (60%) dhe duke mos qenë në gjendje të dilnin lirshëm (30%). Fëmijët nga mosha 6 deri në 10 vjeç janë përballur kryesisht me sëmundje fizike në rreth 40% të rasteve, si dhimbje koke, dhimbje barku, lodhje, çrregullime të syve.

Faji është edhe i Covid-19

Pajisjet dixhitale janë gjithnjë e më të pranishme në jetën e fëmijëve: 58,4% e fëmijëve nga 6 deri në 10 vjeç kanë një pajisje personale. Në karantinën e parë, përqindja ishte 23.5%, kështu që pjesa u dyfishua. Mosha në të cilën zotëroni një smartphone gjithashtu ka rënë: në vitin 2020 ishte 9.2% e fëmijëve të moshës 1 deri në 5 vjeç, tani 14.5%. Ekspertët e Bicocca-s saktësojnë se për shkak të pandemisë dhe karantinës si pasojë, celulari është bërë një element gjithnjë e më i pranishëm në jetën e fëmijëve, edhe në moshat shumë të hershme, si një ose dy vjeç. Është e rëndësishme që prindërit, mësuesit dhe vetë fëmijët të edukohen në përdorimin e ndërgjegjshëm, kritik dhe kreativ të telefonit inteligjent, duke shmangur që ai të bëhet një kujdestar i fëmijëve ose i vetmi argëtim që ata njohin.

Përdorimi i tepërt i pajisjeve dixhitale gjithashtu i ekspozon njerëzit ndaj mbipeshës, problemeve posturale dhe muskulare dhe miopisë. Për këtë arsye, është thelbësore që prindërit të ofrojnë alternativat më të reja, si lojëra në natyrë, sporte, lexim cilësor.

Add Your Comment