Shëndeti mendor, gjysma e të gjitha çrregullimeve zhvillohen para moshës 15 vjeçare

Çrregullimet mendore në 50% të rasteve kanë një origjinë shumë të hershme, duke rezultuar që pacientët të kenë mbushur moshën 15 vjeçare.

Shëndeti mendor, të dhëna alarmante

Përhapja e hershme e çrregullimeve mendore tashmë tek adoleshentët është një zbulim shqetësues, i shoqëruar me numrin e ulët alarmues të diagnozave, aksesin e dobët në kujdes nga të rinjtë, por edhe mungesën e të dhënave, shkallën e lartë të shpërndarjes së pacientëve dhe ndikimin negative të Covid-19.

Me pak fjalë, tabloja e krijuar rreth problemeve të shëndetit mendor nuk është aspak rozë dhe, me pandeminë Covid-19, shumë të rinj kanë pasur një ndikim të fortë psikologjik që rrjedh nga izolimi dhe nevoja për të ndjekur mësimet vetëm online.

Siç theksohet nga “Indeksi i shëndetit mendor” i realizuar nga “The European House Ambrosetti” në shkallë kontinentale, shëndeti mendor në Evropë është gjithnjë e më shumë një problem që prek të rinjtë. Hulumtimi, në fakt, ka treguar se në mesin e fëmijëve dhe adoleshentëve, deri në 2 nga 3 janë në rrezik të lartë të depresionit për shkak të Covid-19.

Çfarë mund të bëjnë prindërit

Është e rëndësishme të mbani mend se rrjetet sociale ku fëmijët shpesh kërkojnë strehim janë vende virtuale që mund të jenë të dëmshme për shëndetin mendor dhe në të vërtetë, terren që gjeneron dinamika toksike dhe të rrezikshme. Rrjeti mund të çojë në depresion dhe probleme të tjera psikologjike.

Prandaj është e nevojshme të fillojmë të flasim për këto probleme dhe të mbështesim të rinjtë në rrugën e tyre për të kapërcyer dhe parandaluar shfaqjen e problemeve mendore, të cilat janë ende shumë shpesh një tabu në shoqërinë tonë. Pas pandemisë Covid-19 kjo është edhe më e rëndësishme.

Covid-19 ka pasur efekte negative edhe në shëndetin psikologjik të grave shtatzëna dhe nënave të reja, duke rritur gjithashtu rrezikun e depresionit për to.

Add Your Comment