Psikologjia e bestytnive; prej lemzës e deri tek ritualet që ndjellin ters. Nga Eduart Tafa, psikolog

Çfarë është të menduarit magjik? Mendimi magjik eshte kur besimi se idetë, mendimet, veprimet, fjalët ose përdorimi i simboleve të një personi mund të ndikojnë në rrjedhën e ngjarjeve në botën reale dhe materiale. Mendimi magjik supozon një lidhje kauzale midis përvojës së brendshme, personale të një personi dhe botës fizike të jashtme. Shembuj përfshijnë besime se lëvizja e Diellit,…

Learn More