Si duhet të sillen prindërit që kanë fëmijë me crregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet? Nga Lorela Garuli

  Prindërit që kanë një fëmijë me crregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet, kanë një rol dhe përgjegjësi direkte sa i përket ndihmës që duhet t’u japin fëmijëve të tyre. Në mënyrë konkrete, ata duhet:   Të nxisin motivimin e fëmijëve, duke treguar njëkohësisht shumë durim me ta. Të vendosin rregulla të qarta, të kuptueshme dhe rutina të mirëpërcaktuara. Është thelbësore…

Learn More

Adoleshenti me çrregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet dhe familja; sugjerime praktike. Nga Lorela Garuli

Është shumë e rëndësishme të krijohet aleanca e mirë e komunikimit në këtë moshë me fëmijën, që sigurisht kërkon durim dhe nuk është një detyrë e lehtë për familjet. Ҫështja është, se kërkohet më shumë kujdes kur hyjnë në adoleshencë pasi problematika që lidhen me abuzimin ndaj substancave, sjelljet antisociale, pjesëmarrja në aktivitete me rrezikshmëri të lartë, konfliktet fizike me…

Learn More

Libri “Çrregullimi i vëmendjes dhe hiperaktiviteti. Udhëzues për profesionistë dhe prindër”. Nga Lorela Garuli

Libri gjendet në librarinë e Librit Universitar në Tiranë, në Prishtinë (Artini), Prizren (Altera) dhe dërgohet kudo tjetër me postë. ADHD nuk është një çrregullim i përqendruar tek “mungesa e vëmendjes” siç është njohur deri më sot. Përkufizohet më gjerë sesa kaq, si një tërësi kushtesh neurologjike; dëmtimi apo mosfunksionimi i saktë i të cilave shkakton problematika të lidhura me…

Learn More