Fakte dhe mite për zhvillimin e femijëve dygjuhësh (bilingualë)

Hulumtimet mbi përfitimet e dygjuhësisë është vazhdimisht në rritje. Të bëhesh dygjuhësh i ndihmon fëmijët të mbajnë lidhje të forta me të gjithë familjen, kulturën dhe komunitetin e tyre – pjesë kyçe të një fëmije që zhvillon identitetin e tij/saj. Megjithatë, disa keqkuptime të mëdha rreth mësimit të dy gjuhëve vazhdojnë. Këtu janë disa nga mitet e zakonshme që prindërit…

Learn More