Këshilla për prindërit se si të mbështesin fëmijët me Mutizëm Selektiv nga logopede Igresa Duka

Mutizmi selektiv është një dështim i vazhdueshëm për të folur në situata specifike sociale (p.sh. në parashkollor ose shkollë), pavarësisht se flet rrjedhshëm në situata të njohura. Kur fëmijët nuk janë në gjendje të flasin rreth njerëzve të caktuar ose në mjedise të caktuara, ata mund të kenë një çrregullim ankthi të quajtur mutizëm selektiv (SM). Është e zakonshme që…

Learn More

Aktivitete për të inkurajuar zhvillimin e të folurit dhe gjuhës nga mosha 4 – 6 vjec, nga logopede Igresa Duka

• Kur fëmija juaj fillon një bisedë, kushtojini vëmendjen tuaj sa herë që të jetë e mundur. • Sigurohuni që të keni vëmendjen e fëmijës suaj para se të flisni. • Pranoni, inkurajoni dhe lavdëroni të gjitha përpjekjet për të folur. • Tregoni se e kuptoni fjalën ose frazën duke përmbushur kërkesën, nëse është e përshtatshme. • Ndaloni pasi flisni.…

Learn More