Si të mësojmë fëmijët me Çrregullime të Spektrit të Autizmit të lexojnë? 7 orientime për prindërit. Nga Mariglena Muçi

Leximi është një proces shumë i gjerë që përfshin disa fusha si: alfabeti, fonia, njohja e fjalëve, drejtshkrimi, ndërgjegjësimi fonetik, të kuptuarit, fjalori, rrjedhshmëria etj. E si i tillë ai bëhet një proces i gjerë të mësuari. Fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit shfaqin vështirësi kur bëhet fjalë për të mësuarit, e sindomos leximin. Vështirësia nuk qëndron në vetë…

Learn More

Leximi ndihmon nxënësit në rezultatet në shkollë, cilat materiale këshillohen?

Tani dihet mirë se leximi është mjaft i dobishëm për zhvillimin intelektual të fëmijëve. Por që leximi i librave madje mund të përmirësojë notat e adoleshentëve në shkollë është ajo që doli nga një studim i ri i kryer nga Universiteti i Malaga (Spanjë) dhe University College London (Mbretëria e Bashkuar). Librat “aleatë” të shkollës Hulumtimi, i botuar në “Oxford Review…

Learn More

Si t’u lexojmë librat fëmijëve? Nga Ertiola Lugji

Sot është Dita Botërore e Librit (23 Prill), prandaj do të shpjegohen për taktikat e leximit efikas. A e dini se leximi i librave për fëmijën tuaj është një prej mënyrave më efektive për përmirësuar aftësitë e tij gjuhësore dhe të të folurit? Madje, kjo vlen për të gjithë fëmijët; edhe për ata që nuk kanë probleme të komunikimit. Le…

Learn More

Strategji të përshtatshme të të lexuarit në moshën parashkollore

Nga Igresa Duka, logopede   Studimet e  ndryshme  sugjerojnë se mënyra sesi u lexohet fëmijëve në moshën parashkollore është më e rëndësishme se koha që u lexohet atyre. Në një studim të kryer në kushtet e një ndërhyrjeje në shtëpi, ku prindërit u trajnuan të shtonin pyetjet e hapura për fëmijët e tyre gjatë leximit, u zbulua se mënyra dhe…

Learn More

Kur duhet të nisë fëmija të lexojë? Karakteristikat moshore deri 6 vjeç. Nga Ertiola Lugji, logopede

Kur plotësohen karakteristikat moshore të leximit të fëmijës tuaj?   Çdo fëmijë zhvillon aftësitë e leximit në një mënyrë unike dhe, si rrjedhojë, do të arrijë normat e zhvillimit në pika të ndryshme nga bashkëmoshatarët. Megjithatë, ekziston një ecuri e ngjashme për shumicën e fëmijëve. Këto karakteristika moshore janë paraqitur më poshtë: Mosha 0 – 1 vjeç -Fëmija prek, kap…

Learn More