Si ta mësoj fëmijën të ndajë lodrat me shokët dhe pse është kaq e rëndësishme

Pse ndarja është e rëndësishme Fëmijët duhet të mësojnë të ndajnë në mënyrë që të mund të krijojnë dhe të mbajnë miq, të luajnë në grup, të negociojnë dhe të përballen me zhgënjimin. Ndarja i mëson fëmijët për kompromisin dhe drejtësinë. Ata mësojnë se nëse u japim pak të tjerëve, mund të marrim edhe pak nga ato që duam. Ndarja…

Learn More

Si mund t’ja komunikojmë divorcin fëmijëve “pa dhimbje”?

Në moshën shkollore, fëmijët e kuptojnë shumë mirë se cfarë po ndodh në familjen e tyre. Edhe në rastin më të mirë kur është fjala për një divorc i cili po vjen si rrjedhojë e një vendimi të përbashkët, familja ka për detyrë të kujdeset që ky ndryshim të mos jetë traumatik për fëmijën Megjithatë, kjo i duhet shpjeguar me qetësi…

Learn More

A është normale që fëmija im nuk dëshiron të ndajë asnjë lodër me bashkëmoshatarët?

Refuzimi i fëmijës për të ndarë gjërat e tij me të tjerët është një sjellje normale dhe duhet të konsiderohet si e tillë. Fëmija do të arrijë të kuptojë konceptin e ndarjes së sendeve dhe ndjenjën e empatisë rreth moshës 3-vjeçare. Shumica e fëmijëve deri në vitin e 4 të jetës vendosin nevojat e tyre para dhe mërziten kur dikush…

Learn More