Si të dallojme fëmijët me Çrregullime të Përpunimit të Gjuhës? Nga Igresa Duka, logopede

Si të dallojme fëmijët me Çrregullime të Përpunimit të Gjuhës (LPD) LPD është një paaftësi e të mësuarit që ndikon në përpunimin e gjuhës në tru. Çrregullimi mund të ndikojë në gjuhën e kuptuar (receptive ) dhe/ose gjuhën e folur ( ekspresive ). Çrregullimi mund të ndikojë në formën, përmbajtjen dhe/ose funksionin e gjuhës. • Llojet e çrregullimit të përpunimit…

Learn More

Strategji të përshtatshme të të lexuarit në moshën parashkollore

Nga Igresa Duka, logopede   Studimet e  ndryshme  sugjerojnë se mënyra sesi u lexohet fëmijëve në moshën parashkollore është më e rëndësishme se koha që u lexohet atyre. Në një studim të kryer në kushtet e një ndërhyrjeje në shtëpi, ku prindërit u trajnuan të shtonin pyetjet e hapura për fëmijët e tyre gjatë leximit, u zbulua se mënyra dhe…

Learn More

Si ta ndihmojmë fëmijën të artikulojë tingujt/shkronjat qartë? Nga Silvana Gjoni, logopediste

Shumë prindër, kur fëmija arrin një moshë të caktuar, shqetësohen nga defektet e artikulimit. Përshembull, fëmija në moshën 8 vjeçare nuk arrin të artikulojë siç duhet shkronjën SH, RR etj. Zakonisht, prindërit nuk shqetësohen kur fëmija është i vogël, por kur ai rritet dhe bëjnë krahasimin me fëmijët e tjere, fillojnë reagimet e para. Gjithsesi, e mira është që trendi…

Learn More