“Fëmija im kupton por nuk flet” Nga Igresa Duka, logopede

Kjo është një fjali që kam dëgjuar shpesh nga prindërit që e sollën fëmijën e tyre për një vlerësim të të folurit dhe gjuhës. Ndërsa në shumicën e rasteve kjo ishte e vërtetë (fëmija e kuptonte në një nivel të përshtatshëm për moshën), kishte disa fëmijë që në fakt nuk e kuptonin se çfarë duhet të kishin. Ka fëmijë që janë të vërtetë…

Learn More

Si të dallojme fëmijët me Çrregullime të Përpunimit të Gjuhës? Nga Igresa Duka, logopede

Si të dallojme fëmijët me Çrregullime të Përpunimit të Gjuhës (LPD) LPD është një paaftësi e të mësuarit që ndikon në përpunimin e gjuhës në tru. Çrregullimi mund të ndikojë në gjuhën e kuptuar (receptive ) dhe/ose gjuhën e folur ( ekspresive ). Çrregullimi mund të ndikojë në formën, përmbajtjen dhe/ose funksionin e gjuhës. • Llojet e çrregullimit të përpunimit…

Learn More

Strategji të përshtatshme të të lexuarit në moshën parashkollore

Nga Igresa Duka, logopede   Studimet e  ndryshme  sugjerojnë se mënyra sesi u lexohet fëmijëve në moshën parashkollore është më e rëndësishme se koha që u lexohet atyre. Në një studim të kryer në kushtet e një ndërhyrjeje në shtëpi, ku prindërit u trajnuan të shtonin pyetjet e hapura për fëmijët e tyre gjatë leximit, u zbulua se mënyra dhe…

Learn More

Si ta ndihmojmë fëmijën të artikulojë tingujt/shkronjat qartë? Nga Silvana Gjoni, logopediste

Shumë prindër, kur fëmija arrin një moshë të caktuar, shqetësohen nga defektet e artikulimit. Përshembull, fëmija në moshën 8 vjeçare nuk arrin të artikulojë siç duhet shkronjën SH, RR etj. Zakonisht, prindërit nuk shqetësohen kur fëmija është i vogël, por kur ai rritet dhe bëjnë krahasimin me fëmijët e tjere, fillojnë reagimet e para. Gjithsesi, e mira është që trendi…

Learn More