Kopshti i fëmijëve: vetëbesim i ulët dhe pak prirje për të mësuar

Një studim i kryer në Itali mbi eksperimentimin e vetëvlerësimit për kopshtin e fëmijëve (RAV i fëmijërisë) i kryer në një total prej 5 vitesh, me 1828 institucione arsimore, shtetërore, bashkiake dhe bashkëmoshatare, zbuloi se atje ka një përqindje shumë të lartë anëtarësh: 94% e fëmijëve nga 3 deri në 6 vjeç ndjekin kopshtin dhe prej tyre vetëm 14% jetojnë…

Learn More

Përse është e rëndësishme që të mësojmë gjatë gjithë jetës? Nga Anxhela Dokolli, psikologe

Mësimi gjatë gjithë jetës është “ndjekja e vazhdueshme, vullnetare dhe e vetë-motivuar e njohurive, për arsye personale ose profesionale. Shpesh here ne priremi te mendojmë që mësimet do të mbarojnë sapo të mbarojë shkolla dhe universiteti. Kjo nuk është e vërtetë sepse mësimi është një proces që nuk mbaron kurrë, sigurisht nëse tek individët ekziston vullneti dhe dëshira e mirë…

Learn More