Si ta mësoj fëmijën të ndajë lodrat me shokët dhe pse është kaq e rëndësishme

Pse ndarja është e rëndësishme Fëmijët duhet të mësojnë të ndajnë në mënyrë që të mund të krijojnë dhe të mbajnë miq, të luajnë në grup, të negociojnë dhe të përballen me zhgënjimin. Ndarja i mëson fëmijët për kompromisin dhe drejtësinë. Ata mësojnë se nëse u japim pak të tjerëve, mund të marrim edhe pak nga ato që duam. Ndarja…

Learn More