Covid-19: çfarë ndikimi emocional ka te fëmijët?

Pse Covid-19 është veçanërisht i keq për shëndetin mendor të fëmijëve? Kjo pandemi ka sjellë me vete kufizime dhe rregulla që kanë ndryshuar në mënyrë të pashmangshme përditshmërinë e secilit prej nesh, duke prekur grupin e ri që e ka gjetur veten duke pësuar ndryshime në një fazë delikate evolucionare. Për fëmijët, loja dhe bashkëveprimi i lirë me bashkëmoshatarët përfaqëson…

Learn More

Si ka ndikuar pandemia në shëndetin emocional e psikologjik të fëmijëve dhe adoleshëntëve? Rezultatet e studimeve

Ka hulumtime të shumta që nxjerrin në pah sesi nivelet e larta të stresit dhe izolimit mund të ndikojnë në zhvillimin psiko-fizik të fëmijëve dhe adoleshentëve, edhe në afat të gjatë, me efekte më të rënda për ata që gjenden në situata të varfërisë ekonomike, sociale dhe arsimore. Kjo shpjegon pse pandemia ka rrezikuar seriozisht shëndetin mendor të fëmijëve. Çrregullime…

Learn More