Çfarë tregon përqafimi për anën emocionale?

Një përqafim është një manifestim i dashurisë dhe afërsisë dhe mund të përdoret për të demonstruar ose theksuar emocione të ndryshme, nga butësia, te miqësia, dashuria dhe simpatia, deri te rehatia. Por a janë përqafimet të gjitha të njëjta? Shkenca thotë jo. Një grup studiuesish nga Universiteti Ruhr i Bochum-it, Gjermani, pasi kanë ekzaminuar rreth dy mijë përqafime në situata…

Learn More