Teknika për nxitjen e vëmendjes dhe përqendrimit të fëmijëve; orientime për prindërit. Nga Lorela Garuli

Mungesa e përqendrimit dhe e vëmendjes, vështirësitë e fëmijëve për të përfunduar detyra të caktuara që më parë kryheshin normalisht, vështirësia për t’u përshtatur me rutinën e re, janë shqetësimet kryesore të prindërve përgjatë kësaj periudhe. Në këtë shkrim gjeni disa hapa dhe teknika të strukturara e të ilustruara, të cilat ju vijnë në ndihmë dhe mund t’i zhvilloni në shtëpi…

Learn More

Si duhet të sillen prindërit që kanë fëmijë me crregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet? Nga Lorela Garuli

  Prindërit që kanë një fëmijë me crregullimin e vëmendjes me hiperaktivitet, kanë një rol dhe përgjegjësi direkte sa i përket ndihmës që duhet t’u japin fëmijëve të tyre. Në mënyrë konkrete, ata duhet:   Të nxisin motivimin e fëmijëve, duke treguar njëkohësisht shumë durim me ta. Të vendosin rregulla të qarta, të kuptueshme dhe rutina të mirëpërcaktuara. Është thelbësore…

Learn More

Si të flasim me fëmijët për ndjenjat?

Përveҫ nevojave dhe interesave, sjellja njerëzore drejtohet shpeshherë nga ndjenjat dhe emocionet, të cilat ashtu si shumë elementë të tjerë që i japin jetë marrëdhënieve njerëzore, do të edukohen dhe mësohen që në fëmijëri. Për këtë arsye, për të kuptuar sjelljen e fëmijëve dhe për të negociuar me ta, është e nevojshme që prindërit të kenë në vëmendje përjetimet ndjesore…

Learn More

Pse duhet t’u tregojmë fëmijëve përralla?

Duke qenë se përrallat tregohen në moshë të hershme, pa më të voglin dyshim, ndikimi i tyre është shumë i madh dhe roli i tyre është përcaktues në zhvillim. Një zhvillim i shëndetshëm përfshin pa përjashtim dhe një fëmijëri të pasur me rrëfim përrallash, të cilat janë njëkohësisht argëtuese dhe jashtëzakonisht edukuese. Fëmija ka nevojë të gjejë veten dhe të…

Learn More

Si t’i ndihmojmë fëmijët me autizëm të luajnë? Nga Marilda Zaçe, psikologe

Shkathtësitë e lojës mund të kenë ardhur shumë lehtë për fëmijën tuaj, por për një fëmijë me autizëm është një histori shumë më ndryshe. Fëmijët me autizëm mund të kërkojnë ndërhyrje të të rriturve ose të një profesionisti për t’i ndihmuar ata të përshtaten me botën në një mënyrë të gjallë dhe sociale.Fëmijët me çrregullim të spektrit të autizmit pëlqejnë…

Learn More