Terapia me kafshë shtëpiake, me shumë përfitim për studentët në universitet

Terapia me kafshë shtëpiake gjithashtu hyn në klasat e universitetit. Studentët shpesh i nënshtrohen stresit të rëndë për shkak të vazhdimësisë së mësimeve, takimeve, raporteve, provimeve dhe testeve, për të mos përmendur vënien në provë të autonomisë (për ata që ndërrojnë qytet) siç janë qiraja, shpenzimet personale, menaxhimi i detyrave shtëpiake dhe bashkëjetesa me bashkëmoshatarët. Kjo është arsyeja pse programet…

Learn More