Çfarë mund të kuptohet për raportin e fëmijës me nënën nga mënyra e vizatimit të rrënjëve të pemës? Nga Lorela Garuli

Shkëputur nga libri “Zbulo fëmijën tënd. Interpretimi i vizatimeve të fëmijëve” Të vizatosh pemën, do të thotë të bësh një lloj autoportreti; nis me rrënjët që përfaqësojnë mënyrën sesi i përqasemi mjedisit tonë. 🔹️Rëndësia e vizatimit të rrënjëve qendron me analogjinë që ato kanë me sistemin e mbështetjes dhe atë referues. Më poshtë do të shqyrtohen disa nga mënyrat sesi…

Learn More

Prania e oxhakut në vizatimin e shtëpisë, çfarë shpreh? Nga Lorela Garuli

Oxhaku Ka përmbajtje simbolike fallike i cili merr kuptime seksuale të ndryshme sipas veçorive me të cilat paraqitet. Kur vizatohet me një çati të vogël sipër, konsiderohet si një nevojë për të mbrojtur seksualitetin e vet. Në rast se oxhaku vizatohet i prishur, i dëmtuar, jashtë funksioni, konsiderohet si frikë nga tredhja. Kur vizatohen disa oxhakë, është shprehje papërshtatshmërie seksuale. Oxhaku…

Learn More

Domethënia e vizatimit të kafshëve të ndryshme nga fëmijët e moshës 5-6 vjeçare

Në moshën 5-6 vjeçare, si rrjedhojë e zhvillimit kognitiv, fëmija aftësohet duke qenë më vëzhgues, më i vëmendshëm, më i saktë dhe zotëron një gjuhë më të pasur, që do të thotë se arrin të perceptojë lehtësisht diferencat në atë që shikon. Megjithatë, në këtë moshë dhe ndër vitet e tjerë që pasojnë, fëmija vazhdon të vizatojë jo atë që…

Learn More

Vizatimi në shkollë si mjet psikologjik; çfarë duhet të dimë? Nga Lorela Garuli

Vizatimi mund të konsiderohet si mënyrë e shprehjes së ekzistencës, sepse është një formë të shkruari, të psikologjisë së brendshme së fëmijës, të historive të tij, imazhe që mbeten në fletë. Kur fëmija vizaton dhe pikturon, po tregon për veten dhe mjedisin e tij. Në vizatim fëmija reflekton ndjenjat e veta, zhvillimin intelektual, krijimtarinë, ndjeshmërinë, shqisat, pjekurinë socio-afektive. Përveç se…

Learn More

Vizatimi i pemës tek fëmijët, cili është informacioni që na jep? Nga Lorela Garuli

Pema si një simbol dhe figurë ka qenë përherë e pranishme në çdo kohë përgjatë historisë së zhvillimit njerëzor. Nën një këndvështrim pak metaforik, pema mund të shihet si një manifestim ndërmjetësues mes njeriut dhe natyrës; një element lidhës mes tokës dhe qiellit, por nga ana tjetër me një cikël të vetin jetësor, veçoritë e lindjes, zhvillimit, rigjenerimit, plakjes dhe…

Learn More

Çfarë na tregon vizatimi i familjes për zhvillimin afektiv të fëmijës? Nga Lorela Garuli

Vizatimi i familjes është instrumenti kryesor me anë të të cilit profesionisti që punon me fëmijën mund të hedhë dritë mbi dinamikat familjare, të sjella nën perceptimin e fëmijës. Me anë të këtij vizatimi zbulohen më shumë aspekte të zhvillimit emocional dhe afektiv të fëmijës sesa të atij kognitiv e intelektual. Fëmijët janë shumë më të thjeshtë dhe më të…

Learn More