Vizatimi i familjes nga fëmijët; disa raste interesante me shpjegimet përkatëse. Nga Lorela Garuli

Familja është mjedisi me ndikimin më të madh në jetën e fëmijës. Për të pasur një tablo të plotë të faktorëve dhe situatës ku zhvillohen marrëdhëniet afektive të fëmijës, është i domosdoshëm një eksplorim më i gjatë e më i thellë; eksplorim të cilin e ndihmon shumë mirë vizatimi i familjes nga ana e fëmijës. Në këtë mënyrë, fëmija ndihet…

Learn More

Përdorimi i ngjyrave në vizatimet e fëmijës

Përtej përdorimeve që vizatimi ka brenda dhomës së terapisë me psikologun apo figura të tjera, është njëkohësisht një aktivitet që fëmija zgjedh ta bëjë me dëshirë dhe iniciativën e vet të lirë. Pra, përtej vlerës që ka si një teknikë psikodiagnostike, është një nga argëtimet e fëmijëve, që ata e zhvillojnë me qëllim loje dhe kënaqësie, pikërisht për natyrën që…

Learn More

Vizatimi në kontekstin ligjor; si të kuptojmë elemente të abuzimeve. Nga Lorela Garuli

Natyra e koklavitur njerëzore e vendos psikologjinë përpara detyrave përherë e më të vështira, kur është fjala për të kuptuar mekanizmat e funksionimit të saj, sidomos brenda mjediseve ligjore. Motivet që shtyjnë dikë të kryejë një krim, të abuzojë me një fëmijë, rastet delikate të marrjes së vendimit mbi vendosjen e kujdestarisë kur prindërit po divorcohen e shumë të tjera,…

Learn More

Çfarë mund të kuptohet për ndjenjat e fëmijëve nëpërmjet ngjyrave që përdorin në vizatimet e tyre?

Nga Lorela Garuli Rreth moshës 3-vjeçare kur fëmijët fillojnë të kenë interes të veçantë në përdorimin e ngjyrave, pjesa më e madhe e tyre parapëlqejnë ngjyrat e ngrohta dhe të forta ndërsa mungesa totale e ngjyrave tregon një boshllëk emotiv dhe një prirje antisociale. Që prej moshës 3/4-7/8 vjeçare, fëmijët përzgjedhin ngjyrat në vizatimet e tyre sipas emocionalitetit dhe ndjenjave…

Learn More

Çfarë shprehin ngjyrat e errëta në vizatimet e fëmijëve?

Sa i përket ngjyrave në vizatime, secila prej tyre ka domethënien e vet dhe nuk është rastësore, por një aspekt që përcjell informacion të konsiderueshëm lidhur me mënyrën si fëmijët ndjehen e mendojnë. Konsiderohet se që prej moshës 4-vjeçare e më tej, përdorimi i ngjyrave nuk është më i paqëllimtë, por ka një përmbajtje të lartë emocionale e individuale. Që…

Learn More