Besnikëria në çift na mbron shëndetin

Të qenit besnik ju bën mirë për shëndetin. Nga ana tjëtër, të pasurit shumë partnerë mund të rrisë rrezikun e prekjes nga kanceri. Ky është rezultati i një studimi të botuar në internet në revistën BMJ Sexual & Reproductive Health.

Studimi anglez i zakoneve dhe shëndetit seksual

Për ta arritur këtë, autorët studiuan informacionin e mbledhur për Studimin Gjatësor të Plakjes (ELSA), një studim, i cili përfshiu 5,722 njerëz me një moshë mesatare 64 vjeç (2,537 burra dhe 3,185 gra) të cilët – midis viteve 2012 dhe 2013 – u pyetën se sa partnerë seksualë kishin (nga asnjë në dhjetë apo edhe më shumë). Për më tepër, atyre iu kërkua të vlerësojnë shëndetin e tyre dhe të raportojnë çdo gjendje ose keqtrajtim, madje edhe për një kohë të gjatë që ndikoi në një farë mënyre në aktivitetet e tyre.

Variabla të tjerë të marrë në konsideratë ishin mosha, përkatësia etnike, statusi martesor (tre nga katër ishin të martuar), të ardhurat e familjes, mënyra e jetesës (pirja e duhanit, konsumimi i alkoolit, aktiviteti fizik) dhe prania e mundshme e simptomave depresive.

Më shumë gra monogame sesa burra

Rezultati: rreth 28.5% e burrave dhe 40% e grave thanë se nuk kishin asnjë ose vetëm një partner seksual deri më sot; 29% e burrave dhe 35.5% e grave thanë se kishin midis 2 dhe 4. Vetëm një në pesë burra (20%) dhe 16% e grave raportuan se kishin qenë me 5-9 persona, ndërsa 22% e burrave dhe pak më pak se 8% e grave respektivisht u përgjigjën se kishin pasur 10 ose më shumë marrëdhënie.

Për të dyja gjinitë, kryesisht më të rinjtë, beqarët dhe ata që ishin ekonomikisht më të pasur ose, anasjelltas, në vështirësi ata që kishin një numër më të madh partnerësh seksualë. Ata që frekuentuan partnerë të shumtë, kishin zakonin e duhanpirjes, rritje të konsumit të alkoolit dhe kryerje të aktivitetit fizik intensiv javor.

Rezultatet në përputhje me studimet e mëparshme

Këto rezultate konfirmuan atë që tashmë është konstatuar nga studimet e mëparshme, domethënë se infeksionet seksualisht të transmetueshme rrisin rrezikun e prekjes nga kanceri dhe hepatiti. “Megjithëse ne nuk e dimë saktësisht se cilat lloje të kancerit janë diagnostikuar – shpjegojnë autorët e studimit – ne mund të ngrejmë hipotezën se rreziku i lartë i kancerit është për shkak të probabilitetit më të madh të kontraktimit të infeksioneve seksualisht të transmetueshme”.

Add Your Comment