Ndëshkimi fizik nuk ndihmon rritjen dhe edukimin e fëmijëve

Kushdo që mendon se disa goditje herë pas here jo vetëm që nuk dëmtojnë, por edhe ndihmojnë në edukimin e fëmijës së tyre do të duhet të ndryshojë mendje. Sipas një përmbledhjeje të botuar në revistën shkencore autoritative “The Lancet” të kryer nga një grup studiuesish nga Universiteti i Teksasit në Austin, në fakt, ndëshkimi fizik i çdo lloji dëmton zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve.

Një studim shumë i madh

Autorët rishikuan 69 studime të kryera në vende të ndryshme si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Kina, Kolumbia, Greqia, Japonia, Zvicra, Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar. Qëllimi ishte të kuptohej nëse ndëshkimet fizike “të buta”, të tilla si goditja me shuplaka, mund të ofronin ndonjë ndihmë në edukimin e fëmijëve apo, përkundrazi, ishin të dëmshme për vetëvlerësimin dhe rritjen e tyre.

Dënimet më invazive, të tilla si goditja e një fëmije me një objekt, goditja ose shkelmimi, nuk u morën parasysh.

Rezultatet

Fëmijët që ndëshkohen fizikisht zhvillojnë sjellje negative. Në fakt, nga analiza e të gjitha të dhënave të marra në konsideratë, doli se rrahja, qoftë edhe pak, e fëmijëve të dikujt, duke menduar në këtë mënyrë i bëjmë ata të kuptojnë se çfarë është e drejtë dhe e gabuar dhe qetësojmë tekat e tyre, është kundërproduktive. Në fakt, fëmijët që ndëshkohen fizikisht përfundojnë duke fituar aftësi njohëse në një masë më të vogël. Jo vetëm kaq. Në shtatë nga 19 studimet e ekzaminuara, u shfaq një lidhje midis shpeshtësisë së goditjes dhe ndëshkimeve të tjera fizike dhe sjelljeve negative të zhvilluara me kalimin e kohës, të tilla si qëndrimet negative në shkollë, agresioni, sjellja antisociale. E gjithë kjo pavarësisht nga gjinia dhe përkatësia etnike e fëmijëve.

Në veçanti, pesë nga këto shtatë studime kanë treguar se ekziston një “efekt përgjigje dozë”. Ndërsa shpeshtësia e ndëshkimit fizik rritet, gjasat për të pasur pasoja më të këqija me kalimin e kohës gjithashtu rriten, shpjeguan ekspertët.

Studiuesit kanë arritur në përfundimin se ndëshkimi fizik nuk duhet të llogaritet ndër mjetet edukuese të prindërve. Ato nuk janë aspak të dobishme dhe as pozitive. “Prindërit i rrahin fëmijët e tyre sepse mendojnë se kjo do të përmirësojë sjelljen e tyre. Fatkeqësisht për këta prindër, hulumtimi ynë ka gjetur dëshmi të qarta dhe bindëse se ndëshkimi fizik nuk përmirëson sjelljen e fëmijëve, por në fakt e përkeqëson atë”, – përfunduan ata.

Ndëshkimi fizik nuk duhet të përdoret as në mënyrë sporadike. Për të edukuar fëmijët, për të kontrolluar zemërimin e tyre dhe për t’i mësuar ata të sillen në mënyrë korrekte, është më mirë t’i drejtoheni dialogut.

Add Your Comment