7 mënyra për te menaxhuar mendimet negative/ nga Eduard Tafa

Shumica prej nesh kalojnë shumë kohë brenda mendjes sonë duke u shqetësuar për të ardhmen, duke përsëritur ngjarjet në tëkaluarën, dhe në përgjithësi duke u përqëndruar në pjesët e jetësqë na lënë të pakënaqur. Ndërsa mendimet e zakonshme, negative ose të padëshiruara mund t’ju pengojnë të shijonipërvojat, t’ju tërheqin vëmendjen nga përqëndrimi në atë qëështë e rëndësishme dhe t’ju kullojë energjinë. Ato gjithashtumund t’ju bëjnë të ndiheni në ankth dhe në depresion. Lajmi imirë është se me praktikë të përkushtuar, ju mund tëzëvendësoni modelet negative të të menduarit me mendime qënë të vërtetë ndihmojnë. Kjo mund të bëjë një ndryshim të madhnë lumturinë dhe rehatinë tuaj të përditshme.

Provoni këto 7 mënyra për menaxhuar (dhe zvogëluar) mendimet tuaja negative:

1. Njohni shtrembërimet e mendimit. Mendjet tona kanë mënyratë zgjuara dhe këmbëngulëse për të na bindur për diçka që nukështë me të vërtetë e vërtetë. Këto mendime të pasaktapërforcojnë të menduarit negativ. Nëse mund t’i njihni, mund tëmësoni t’i sfidoni

2. Sfidoni mendimet negative. Sa herë që keni një mendim tështrembëruar, ndaloni dhe vlerësoni nëse është i saktë. Mendonise si do të përgjigjeni nëse një mik do të fliste për veten në atëmënyrë. Ju ndoshta do t’i ofroni një kundërshtim të mirëpikëpamjes së tij negative. Aplikoni të njëjtën logjikë nëmendimet tuaja. Pyesni veten nëse po supozoni se do të ndodhëmë e keqja ose fajësoni veten për diçka që nuk ka shkuar ashtusiç dëshironi. Dhe pastaj mendoni për rezultate ose arsye të tjeratë mundshme që diçka doli ndryshe nga sa kishit shpresuar.

3. Merrni një pushim nga mendimet negative. Shtë e mundur tëmësoni se si të ndaheni nga mendimet negative. Një mënyrë përta bërë këtë është t’i lejoni vetes një kohë të caktuar (ndoshtapesë minuta) me mendimin. Pastaj bëni një pushim ngapërqëndrimi në të dhe vazhdoni ditën tuaj.

4. Lironi gjykimin. Ne të gjithë e gjykojmë veten dhe të tjerët, zakonisht pa vetëdije. Krahasimi i vazhdueshëm i vetes me njerëzit e tjerë ose krahasimi i jetës sonë me disa ideale ngjallpakënaqësi. Kur të jeni në gjendje të hiqni dorë nga gjykimi (jo ilehtë, por i mundshëm), ka të ngjarë të ndiheni më të qetë. Disamënyra për të bërë një pushim nga mendimet gjykuesepërfshijnë njohjen e reagimit tuaj, vëzhgimin e tij dhe pastajlënien e tij. Një teknikë tjetër e dobishme është të “gjykoshpozitivisht”. Kur vini re se po gjykoni negativisht për një person, veten ose një situatë, kërkoni gjithashtu një cilësi pozitive.

5. Praktikoni mirënjohjen. Hulumtimet tregojnë se ndjenjamirënjohëse ka një ndikim të madh në nivelet tuaja tëpozitivitetit dhe lumturisë. Edhe kur jeni duke përjetuar njëperiudhë sfiduese në jetën tuaj, zakonisht mund të gjeni gjëra(madje edhe gjëra të vogla) për të cilat jeni mirënjohës. Duke vënë re gjërat që po shkojnë mirë dhe duke ju bërë të ndiheni tëlumtur do t’ju mbajë në kontakt me to. Mbajtja e një ditarimirënjohjeje dhe shkrimi i disa gjërave në të çdo ditë është njëmënyrë e lehtë dhe efektive për ta bërë këtë.

6. Përqendrohuni pikat tuaja forta. Natureshtë natyrënjerëzore të qëndrosh në negativin dhe të anashkalosh pozitiven. Sa më shumë që mund të praktikoni duke u përqëndruar në pikattuaja të forta dhe duke mos u ndalur në gabimet që keni bërë, aqmë lehtë do të jetë të ndiheni pozitivë për veten dhe drejtimin qëpo merr jeta juaj. Nëse e gjeni veten duke menduar mendime tëashpra për personalitetin ose veprimet tuaja, merrni një moment për të ndaluar dhe menduar për diçka që ju pëlqen për veten tuaj.

7. Kërkoni mbështetje profesionale: nëse nuk jeni në gjendje tëmenaxhoni mendimet tuaja ose zbuloni se ato po ndërhyjnë nëaftësinë tuaj për të përmbushur përgjegjësitë tuaja të përditshmeose për të shijuar jetën. Këshillimi dhe terapia mund t’jundihmojnë të përballoni ndryshimet e jetës, të zvogëloni vuajtjetemocionale dhe të përjetoni vetë-rritjen.

Add Your Comment