10 Këshilla për Vendosjen e Kufijve të Shëndetshëm. Nga Eduart Tafa, psikolog

Vendosja e kufijve mund jetë sfiduese, por është një pjesëthelbësore e respektit për veten. Për vendosur kufijtë mënyrë efektive, duhet njihni nevojat tuaja dhe t’i pohoni ato. mënyrë ideale, ju duhet pohoni veten një mënyrë qartë, koncize dhe pa falje. Mësimi dhe praktikimi i kësaj aftësiethelbësore mund përmirësojë vetëvlerësimin tuaj dhe cilësinëe marrëdhënieve tuaja. Kufijtë përshkruajnë bazën kryesore përmënyrën se si dëshironi njerëzit e tjerë t’ju trajtojnë. Atosigurojnë një ndjenjë respekti reciprok dhe kufizojnë mundësinëe njerëzve manipulojnë ose përfitojnë nga ju. Kufijtëgjithashtu respektojnë nevojën tuaj për kujdesin ndaj vetes dheintegritetin personal. Ne gjithë kemi kufij marrëdhëniettona, dhe injorimi i këtyre kufijve mund çojë ndjenja pakënaqësisë. Njerëzit me kufij shëndetshëm kanë tendencë kenë një vetëdije lartë për nevojat e tyre. Ata gjithashtuvlerësojnë identitetin e tyre dhe nuk bëjnë kompromis me vetenpër njerëzit e tjerë.

Disa keshilla qe mnajne kufijte te shendetshem:

1. Listoni përparësitë tuaja rëndësishme: Çfarë është e panegociueshme për ju? Cilat janë kufijtë tuaj fortë, rregullat refuzoni përkuleni? Këto janë përparësitë tuaja rëndësishme, dhe aty mund filloni fokusin tuaj. Kufijtë vijnë shumë forma dhe forma, dhe ato përfshijnë kufijtë fizikë, emocionalë, moralë dhe financiarë.

2. Kushtojini vëmendje intuitës suaj:  Hulumtimet tregojnë se intuitat tona na ndihmojnë përpunojmë informacionin e pavetëdijshëm për marrë vendime mira dhe shpejta.1 Me fjalë tjera, nëse mendimi për kujdesur përfëmijën e fqinjit tuaj ju mbush me frikë, kushtojini vëmendjeasaj ndjenje. pas, nëse një ofertë pune nuk ndihet “e drejtë“, mund mos jetë puna e duhur për ju!

3. Merrni Përgjegjësinë për Nevojat tuaja: Pavarësisht se sa idoni miqtë dhe familjen tuaj, është ende puna juaj kujdesenipër veten. Gjithmonë keni një plan alternativ për shmangurplotësisht varësinë nga tjerët për t’ju bërë lumtur.

4. Praktikoni Thënien Jo: Jo është një fjali e plotë. Kjo e vërtetëmund duket e paimagjinueshme, veçanërisht nëse mbaniparagjykimet se “joju bën një person keq ose një mik keq. Por thuashjopër njerëzit e tjerë shpesh do thotë t’i thuashpovetes, dhe pse nuk duhet kesh rëndësi? Mundohuni shmangni gënjeshtrat pse thoni jo. Edhe pse një gënjeshtër e bardhë mund duket e padëmshme, është e lehtë harrosh atë ke thënë ose kapesh mashtrimin tënd. Nëse dikushzbulon se e keni gënjyer, ai me siguri do ndihet i tradhtuardhe i lënduar sesa nëse i kishit thënë vërtetën.

5. Përdorni Deklaratat : Deklaratat I ju ndihmojnë komunikoni nevojat dhe ndjenjat tuaja pa sulmuar personintjetër.3 Ato mund jenë jashtëzakonisht efektive punënkufitare. Thënë kështu, shumë herë, ne nxitojmë për deklaratattuaja (ju lëndoni ndjenjat e mia! Ju kurrë nuk doni shkoniaskund. Ju nuk kujdeseni për punën time!) Kur ndihemi zemëruar ose lënduar. Deklaratat Ju vijnë si akuzuese, dhe atoshpesh rezultojnë personi tjetër bëhet mbrojtës ose itërhequr. Ky model shtytje-tërheqje tenton vetëm përjetësojëpakënaqësinë.

6. Shmangni faljen e tepërt: Mos harroni se kufijtë e fortë nukkërkojnë miratimin e dikujt tjetër. Për tepër, kërkosh faljenuk ndryshon domosdoshmërisht se si mund ndihet personitjetër për ty

7. Jini Konsistent me Zbatimin e Kufijve tuaj: Kufijtë tuaj nukdo kenë shumë peshë nëse nuk i zbatoni ato. Nëse njerëzit e dinë ju do t’i nënshtroheni asaj duan, ata thjesht mund t’iinjorojnë kërkesat tuaja fare. Konsistenca do thotë ndjekëshkufijtë e tu, edhe nëse nuk dëshiron ta bësh atë atë moment.

8. Prisni siklet: Fatkeqësisht, vendosja e kufijve nuk ështëgjithmonë mirë. fakt, mund ndjehet tepër e sikletshme apoedhe e dhimbshme. Ju mund ndiheni fajtorë duke kërkuar atë ju nevojitet, edhe nëse personi tjetër duket i pranueshëm. Për tepër, disa njerëz mund mos respektojnë kufijtë tuaj. Kykthim mbrapsht mund jetë dëshpërues, veçanërisht nëse nuk e prisni. Mos harroni se kjo nuk do thotë ju duhet tërhiqeni. Siklet ndonjëherë mund jetë pjesë e procesit rritjes.

9. Kujtojeni vazhdimisht vetes përfitimet: Vendosja e kufijvemund duket si një rregullim domethënës nëse jeni mësuar kënaqni tjerët ose refuzoni nevojat tuaja. Ndonjëherë, jumund pyesni nëse ia vlen, veçanërisht nëse dikush nukrespekton kufirin tuaj.

10. Kërkoni Mbështetje Profesionale: Ndonjëherë, strategjitë e vetë-ndihmës nuk janë mjaftueshme. Terapia mund t’jundihmojë kuptoni barrierat i bëjnë kufijtë sfidues. Terapistijuaj mund punojë me ju aftësitë lidhen me vetë-fuqizimin dhe trajnimin e pohimit. Ata gjithashtu mund t’jumësojnë aftësi shëndetshme përballimit për menaxhuarsiklet emocionale lidhura me vendosjen e kufijve.

Add Your Comment