Si të ndaloni bulizmin kibernetik: 18 këshilla për prindërit, fëmijët dhe shkollat

Prindërit, fëmijët dhe mwsuesit e shkollave mund të ndërmarrin hapa për të ndaluar bullizmin kibernetik përpara se të fillojë ose të përkeqësohet. Këtu janë hapat praktikë për të parandaluar ngacmimin kibernetik.

Është e vështirë të mbroni fëmijën tuaj nëse nuk e kuptoni problemin me ngacmimin kibernetik ose nëse e shihni të ndodhë. Prindërit duhet të jenë ata tek të cilët fëmijët e tyre shkojnë kur diçka nuk shkon. Megjithatë, prindërit janë shpesh të fundit që mwsojnë për problemet, sepse fëmijët kanë frikë të hyjnë në më shumë telashe. Këtu janë këshilla praktike për të ndihmuar prindërit, fëmijët dhe shkollat të parandalojnë dhe ndalojnë bullizmin në internet.

Si mund të ndalojnë prindërit ngacmimet kibernetike?

1. Mbajeni kompjuterin në një zonë të përbashkët të shtëpisë. Mos e lejoni atë në dhomat e gjumit të fëmijëve tuaj. Monitoroni përdorimin e tyre në internet.
2. Mësoni se si funksionojnë aplikacionet dhe sajtet e ndryshme të rrjeteve sociale. Njihuni me Snapchat, Facebook, Instagram dhe Twitter. Pyetni fëmijët tuaj nëse do t’ju tregojnë faqet profilit tw tyre.
3. Flisni rregullisht dhe në mënyrë specifike me fëmijët tuaj për problemet në internet. Bëjini të ditur se mund të vijnë tek ju për ndihmë nëse diçka është e papërshtatshme, shqetësuese ose e rrezikshme.
4. Ndërtoni besimin me fëmijët tuaj. Vendosni kufij kohorë, shpjegoni arsyet tuaja për to dhe diskutoni rregullat për sigurinë në internet dhe përdorimin e internetit. Kërkojuni fëmijëve tuaj të kontribuojnë në vendosjen e rregullave; atëherë ata do të jenë më të prirur t’i zbatojnw ato.
5. U thoni fëmijëve tuaj të mos përgjigjen ndaj kërcënimeve apo komenteve të bullizmit në internet. Megjithatë, mos fshini asnjë nga mesazhet. Në vend të kësaj, printoni të gjitha mesazhet, duke përfshirë adresat e emailit ose tw mediave sociale të dhunuesit kibernetik. Do t’ju duhen mesazhet për të verifikuar dhe vërtetuar se ka ngacmim kibernetik.
6. Mos e teproni duke fajësuar fëmijën tuaj. Nëse ata janë duke u ngacmuar, jini mbështetës dhe mirëkuptues. Zbuloni se sa kohë ka vazhduar ngacmimi dhe sigurohuni që do të punoni së bashku për të gjetur një zgjidhje. Lërini fëmijët tuaj të kuptojnë se nuk janë fajtorë për ngacmimin.
7. Mos reagoni duke e anashkaluar kwtw thjesht si “çwshtje fëmijësh”.
8. Mos kërcënoni se do t’ua hiqni telefonin ose kompjuterin fëmijëve tuaj nëse ata drejtohen tek ju pwr ndonjë problem. Kjo vetëm i detyron fëmijët të jenë më të fshehtë.
9. Bisedoni me mwsuesit e shkollës sw fwmijws në mënyrë që ata të mund të mbajnë një sy vigjilent për ngacmimet gjatë ditës së shkollës.
10. Nëse ka kërcënime për dhunë fizike ose ngacmimi vazhdon të përshkallëzohet, përfshini zbatimin e ligjit.

Si mund të ndalojnë fëmijët ngacmimet kibernetike?

11. Mos iu përgjigjni asnjë emaili, mesazhi aplikacioni ose mesazhi me tekst të dërguar nga ngacmuesit kibernetikë.
12. Mos jini bashkëpunëtor duke përcjellë ndonjë nga mesazhet tek fëmijët e tjerë.
13. Ruani, fotografoni dhe printoni të gjitha mesazhet si provë dhe dëshmi të bullizmit në internet.
14. Nëse jeni duke u ngacmuar, tregojini menjëherë një të rrituri që të marrë ndihmë për zgjidhjen e problemit.

Si mund të ndalojnë shkollat bulizmin kibernetik?

15. Miratoni një politikë të tolerancës zero për të gjitha llojet e bullizmit. Bëni të qartë se çdo kërcënim, ngacmim ose sjellje kërcënuese do të trajtohet me shpejtësi dhe seriozitet.
16. Rrethet shkollore duhet të kenë politika kundër bullizmit dhe të gjithë (administratorët e shkollave, mësuesit prindërit dhe nxënësit) duhet të jenë të vetëdijshëm për politikat në fillim të çdo viti shkollor.
17. Inkorporoni klasat e ndërgjegjësimit për sigurinë në internet në kurrikul.
18. Angazhoni nxënësit, prindërit dhe mësuesit në diskutime rreth parandalimit të bullizmit. Bëjini këshillat e studentëve ose panelet studentore t’ia adresojnë këtë çështje bashkëmoshatarëve të tyre në asambletë në mbarë shkollën, mbledhjet e senatorwve dhe ngjarje të tjera në mbarë shkollën. Përfshijini të gjithë!

Add Your Comment