Edukimi dygjuhësor; a ndihmohen apo pengohen fëmijët?

NGA IRIDA XHURA Njohja e një gjuhe të re, përveç gjuhës amë, të hap horizontet drejt një kulture tjetër. Gjuhët e huaja jo vetëm përmirësojnë aftësitë gjuhësore, lehtësojnë komunikimin me të huajt, shtojnë mundësinë e punësimit etj., por edhe të ofrojnë mundësinë e të qenit qytetar i botës. Në këtë këndvështrim përvetësimi i një apo më shumë gjuhëve të huaja…

Learn More

Vizatimi tek fëmijët me vonesë në zhvillim dhe autizëm. Nga Lorela Garuli

Përse duhet të mendohet se nëpërmjet të vizatuarit dalin në pah edhe çrregullimet e zhvillimit dhe shqetësimet mendore të fëmijëve? Ashtu siç është cekur dhe shpjeguar më herët, fëmija përveç se vizaton atë që sheh, kryesisht vizaton atë që di dhe mendon. Veprimtaria artistike është në çdo rast një punë krijuese individuale dhe tregon aspektet më të thella dhe të…

Learn More

Tregues të mundshëm të devijimeve të zhvillimit në vizatime; elementë konkretë. Nga Lorela Garuli

Marrë nga libri https://humanum.al/2020/01/05/zbulo-femijen-tend-interpretimet-e-vizatimeve-te-femijeve-au-press-maj-2017/ Vitet e para të jetës, pa dyshim që shënojnë periudhën më kyçe në zhvillimin e fëmijës. Si një pjesë aktive e këtyre viteve të para, vizatimi është një proçes kompleks i cili lidhet e shprehet në shumë nivele, duke nisur prej atij motorik e deri tek një zhvillim i shëndetshëm. Disa prej devijimeve të zhvillimit kanë elementë…

Learn More

Vizatimi i familjes nga fëmijët; disa raste interesante me shpjegimet përkatëse. Nga Lorela Garuli

Familja është mjedisi me ndikimin më të madh në jetën e fëmijës. Për të pasur një tablo të plotë të faktorëve dhe situatës ku zhvillohen marrëdhëniet afektive të fëmijës, është i domosdoshëm një eksplorim më i gjatë e më i thellë; eksplorim të cilin e ndihmon shumë mirë vizatimi i familjes nga ana e fëmijës. Në këtë mënyrë, fëmija ndihet…

Learn More

Disgrafia, vështirësitë me shkrimin si tregues i një çrregullimi në të nxënë. Nga Lorela Garuli

Në përputhje me zhvillimin fizik e motor, kognitiv e psikologjik, shkrimi si një veprimtari komplekse psikomotore, normalisht është vështirë të përvetësohet para moshës 4-5 vjeçare. Për këtë arsye dhe vendosja e një diagnoze që lidhet me disgrafinë, nuk mund të bëhet përpara një moshe të caktuar; moshës kur fëmija mëson dhe praktikon shkrimin. Në mënyrë që të mund të përcaktohet…

Learn More

Detajet që nuk duhen neglizhuar në vizatimin e fëmijës, ju tregojnë vështirësitë dhe ankthin që mund të ketë. Nga Lorela Garuli

Fëmijët që vuajnë nga vështirësi të ndryshme emocionale, kanë formën e tyre të të përjetuarit të emocioneve dhe përvojave jetësore. Më poshtë renditen disa prej veçorive që përmbajnë vizatimet e fëmijëve të cilët vuajnë prej neurozave. Elemente që tregojnë ankthin dhe problematika të tjera emocionale tek fëmijët në vizatime: o Në rastet e neurozave obsesiv-kompulsive, mbizotërojnë vizatimet me konture shumë…

Learn More

Detaji i derës dhe dritares në vizatimin e shtëpisë; çfarë shpreh për jetën sociale të fëmijës? Nga Lorela Garuli

Dera Simbolika e derës si pjesë e vizatimit të shtëpisë ka të bëjë me mënyrën sesi vendoset kontakti me realitetin dhe dalja në botën e jashtme. Me anë të derës fëmija lejon të tjerët të hyjnë në botën e tij dhe të komunikojnë me të. Pra, dera përfaqëson “hyrje-daljet” me mjedisin e jashtëm, që në nivel psikologjik përkthehet në raportin…

Learn More

Çfarë mund të kuptohet për raportin e fëmijës me nënën nga mënyra e vizatimit të rrënjëve të pemës? Nga Lorela Garuli

Shkëputur nga libri “Zbulo fëmijën tënd. Interpretimi i vizatimeve të fëmijëve” Të vizatosh pemën, do të thotë të bësh një lloj autoportreti; nis me rrënjët që përfaqësojnë mënyrën sesi i përqasemi mjedisit tonë. 🔹️Rëndësia e vizatimit të rrënjëve qendron me analogjinë që ato kanë me sistemin e mbështetjes dhe atë referues. Më poshtë do të shqyrtohen disa nga mënyrat sesi…

Learn More

Fajësimi dhe përmirësimi i marrëdhënies mësues-nxënës

Nga Majre Levenishti, psikologe shkollore Faji si një emocion sekondar përkufizohet më së shumti si një emocion moral që ndodh kur një person beson ose kupton – saktë ose jo – se ai ka kompromentuar standardet e veta të sjelljes ose ka shkelur standardet morale universale dhe mban përgjegjësi të konsiderueshme për atë shkelje. Faji është i lidhur ngushtë me konceptin e pendimit, keqardhjes dhe…

Learn More