Fakte dhe mite për zhvillimin e femijëve dygjuhësh (bilingualë)

Hulumtimet mbi përfitimet e dygjuhësisë është vazhdimisht në rritje. Të bëhesh dygjuhësh i ndihmon fëmijët të mbajnë lidhje të forta me të gjithë familjen, kulturën dhe komunitetin e tyre – pjesë kyçe të një fëmije që zhvillon identitetin e tij/saj. Megjithatë, disa keqkuptime të mëdha rreth mësimit të dy gjuhëve vazhdojnë. Këtu janë disa nga mitet e zakonshme që prindërit…

Learn More

Çfarë është metoda OPOL për fëmijët që rriten duke folur dy gjuhë?

Metoda Opol konsiston në faktin që secili prind (gjys, mësues, kujdestar) flet një gjuhë të ndryshme me fëmijën, në mënyrë që të forcojë të mësuarit e tij. Nëse keni lexuar në lidhje me metodat e rritjes së fëmijëve dygjuhësh, me siguri keni dëgjuar për metodën OPOL, e cila është një nga strategjitë më të njohura gjuhësore. A funksionon vërtet metoda…

Learn More