Avantazhet e të pasurit dhomë personale për fëmijën

Për fëmijën është e rëndësishme të ketë hapësirën e tij personale, një dhomë të vetën. Sipas studiuesve, kjo i ndihmon fëmijët të kenë një zhvillim më të mirë mendor dhe i aftëson për të përballaur më mirë jetën në moshë madhore.

Përse fëmijët duhet të kenë dhomën e tyre?

• Do të zhvillojë pavarësinë, përgjegjshmërinë dhe do të bëhet më i pjekur. Fëmijado të ketë hapësirën e duhur për të eksperimentuar në lidhje më ato gjëra që ka dëshirë të bëjë dhe kjo gjë do të ketë efekte pozitive aftagjata.
• Është më i lirë të nxjerrë në pah potencialin. Fëmija nuk do të hutohet nga faktorë të jashtëm dhe për pasojë do të ketë një zhvillim më të mirë.
• Privatësia. Sa më shumë rritet aq më shumë gjëra mëson, ka nevojë të vishet dhe nuk mund të preferojë ta bëjë më para jush. Fëmija do fillojë të ketë nevojë nevojë të bisedojë me një mik, pra të socializohet pa u ndërprerë nga dikush tjetër i familjes.
• Do të jenë në gjendje të kujdesen për veten.

Add Your Comment