Fajësimi dhe përmirësimi i marrëdhënies mësues-nxënës

Nga Majre Levenishti, psikologe shkollore Faji si një emocion sekondar përkufizohet më së shumti si një emocion moral që ndodh kur një person beson ose kupton – saktë ose jo – se ai ka kompromentuar standardet e veta të sjelljes ose ka shkelur standardet morale universale dhe mban përgjegjësi të konsiderueshme për atë shkelje. Faji është i lidhur ngushtë me konceptin e pendimit, keqardhjes dhe…

Learn More

Waldorf, metoda alternative e mësimdhënies që nuk përdor asnjë libër deri në klasë të gjashtë

Nga Daniela Luku Metoda Waldorf e mësimdhënies është një strategji arsimore e cila synon të krijojë studentë të formuar mirë përmes një kurrikule të gjerë, përfshirë akademikë, arsim arti dhe muzik, edukim fizik dhe edukim emocional dhe shoqëror. Qëllimi i Waldorf është të prodhojë individë të aftë të krijojnë vetë qëllim në jetën e tyre. Sistemi arsimor Waldorf u krijua…

Learn More

Si të flasim me fëmijët për ndjenjat?

Përveҫ nevojave dhe interesave, sjellja njerëzore drejtohet shpeshherë nga ndjenjat dhe emocionet, të cilat ashtu si shumë elementë të tjerë që i japin jetë marrëdhënieve njerëzore, do të edukohen dhe mësohen që në fëmijëri. Për këtë arsye, për të kuptuar sjelljen e fëmijëve dhe për të negociuar me ta, është e nevojshme që prindërit të kenë në vëmendje përjetimet ndjesore…

Learn More

Teknika me 4 hapa për t’u vendosur fëmijëve limite sipas metodës Montessori

Prindërit duan që fëmijët të rriten të lirë, që  të gjejnë rrugën e tyre dhe të krijojnë identitetin e vet në një mënyrë natyrale. Sidoqoftë, është e nevojshme të vendosen një sërë kufijsh, pasi këto janë një mënyrë për t’i udhëhequr ata në mënyrë që ata të jenë të lirë dhe të dinë të jetojnë me respekt dhe harmoni me…

Learn More

Libri “Çrregullimi i vëmendjes dhe hiperaktiviteti. Udhëzues për profesionistë dhe prindër”. Nga Lorela Garuli

Libri gjendet në librarinë e Librit Universitar në Tiranë, në Prishtinë (Artini), Prizren (Altera) dhe dërgohet kudo tjetër me postë. ADHD nuk është një çrregullim i përqendruar tek “mungesa e vëmendjes” siç është njohur deri më sot. Përkufizohet më gjerë sesa kaq, si një tërësi kushtesh neurologjike; dëmtimi apo mosfunksionimi i saktë i të cilave shkakton problematika të lidhura me…

Learn More

Si të nxisim fleksibilitetin e të menduarit tek fëmijët: pse ata duhen edukuar të mendojnë në mënyrë elastike?

Aurora Lushej Koka Logopede/Terapiste ABA   OH JO, NUK KA FUTBOLL SOT!! Një fëmijë i vogël vrapon shpejt për të shkuar tek fusha e futbollit, i ekzaltuar që do luajë me miqtë e tij. Kur arrin atje, shikon që shokët po bëjnë stërvitje, trajneri I thotë që nuk do të luajnë futboll sot, e shtynë për një ditë tjetër. Por…

Learn More

Pse fëmijët shfaqin agresivitet dhe si mund të ndihmohen të përballojnë emocionet e tyre? Nga Sidorela Karaj, psikologe

Agresioni përfshin një tërësi përvojash të brendshme psikologjike në të cilat fëmija i transferon së jashtmi në sjellje të dhunshme. Duke qenë se fëmijët kanë mungesë në të shprehur, apo fjalor të kufizuar kjo gjendje shkakton agresion, duke forcuar sjelljen negative. Agresioni është një mënyrë e të shprehurit, ku fëmijët e përdorin  për shkak se ata nuk kanë aftësi të…

Learn More

Ҫfarë është metoda Montessori e edukimit? 12 parime të përgjithshme. Nga Lorela Garuli

  Është një metodë “revolucionare” vëzhgimi, mbështetje dhe të mësuari për fëmijët. Mban emrin e studiueses dhe pedagoges italiane që e konceptoi dhe e vuri në jetë, Maria Montessori. Bazohet mbi praktika edukimi të mbështetura në krijimtari, origjinalitet, në zgjidhjen e problemeve dhe në aftësimin e shprehive të jetës së përditshme. Të mësuarit Montessori është i përqendruar tek puna dhe…

Learn More

Si të inkurajojmë sjelljen e mirë tek fëmijët? Nga Aurora Lushej, logopediste

Përgjatë viteve të punës me fëmijë të moshave të ndryshme, shpesh jam përballur me fëmijë me sjellje të papërshtatshme apo të padëshirueshme dhe prindër me nevojë imediate për ndihmë, në mënyrë që të përmirësonin sjelljen e fëmijës së tyre dhe jo vetëm… Asnjëherë nuk duhet të harrojmë, sjellja është e mësuar dhe modeli i sjelljes për fëmijët, janë së pari…

Learn More