“Teknika e kontrollit të zemërimit” për të ndihmuar fëmijët në menaxhimin e emocioneve negative. Nga Lorela Garuli

Natyra e crregullimit të vëmendjes me hiperaktivitet shfaqet në një masë të madhe si një disfunksion emocional, që prej fëmijërisë së hershme e deri në moshë të rritur, duke ndikuar negativisht në cilësinë e jetës emocionale dhe të marrëdhënieve të personit që vuan prej këtij crregullimi. Impulsiviteti, reagimet e shumta, përjetimi i vrullshëm apo intensiv i emocioneve të fëmijëve me…

Learn More

Çfarë tregon përqafimi për anën emocionale?

Një përqafim është një manifestim i dashurisë dhe afërsisë dhe mund të përdoret për të demonstruar ose theksuar emocione të ndryshme, nga butësia, te miqësia, dashuria dhe simpatia, deri te rehatia. Por a janë përqafimet të gjitha të njëjta? Shkenca thotë jo. Një grup studiuesish nga Universiteti Ruhr i Bochum-it, Gjermani, pasi kanë ekzaminuar rreth dy mijë përqafime në situata…

Learn More

Vizatimi në shkollë si mjet psikologjik; çfarë duhet të dimë? Nga Lorela Garuli

Vizatimi mund të konsiderohet si mënyrë e shprehjes së ekzistencës, sepse është një formë të shkruari, të psikologjisë së brendshme së fëmijës, të historive të tij, imazhe që mbeten në fletë. Kur fëmija vizaton dhe pikturon, po tregon për veten dhe mjedisin e tij. Në vizatim fëmija reflekton ndjenjat e veta, zhvillimin intelektual, krijimtarinë, ndjeshmërinë, shqisat, pjekurinë socio-afektive. Përveç se…

Learn More

Çfarë na tregon vizatimi i familjes për zhvillimin afektiv të fëmijës? Nga Lorela Garuli

Vizatimi i familjes është instrumenti kryesor me anë të të cilit profesionisti që punon me fëmijën mund të hedhë dritë mbi dinamikat familjare, të sjella nën perceptimin e fëmijës. Me anë të këtij vizatimi zbulohen më shumë aspekte të zhvillimit emocional dhe afektiv të fëmijës sesa të atij kognitiv e intelektual. Fëmijët janë shumë më të thjeshtë dhe më të…

Learn More

Ç’është terapia e lojës?

Terapia e lojës është një ndërhyrje psikologjike që përdor lojën, kryesisht me fëmijët, për t’i ndihmuar të zgjidhin konflikte të ndryshme emocionale, e cila mund të përdoret nga mosha 2-vjecare deri në adoleshencë Bazohet tek loja dhe benefitet e shumta që ajo ka në zhvillimin emotiv, kognitiv e social të fëmijëve. Terapistët e lojës përdorin materiale të shumta e të…

Learn More

Çfarë mund të kuptohet për ndjenjat e fëmijëve nëpërmjet ngjyrave që përdorin në vizatimet e tyre?

Nga Lorela Garuli Rreth moshës 3-vjeçare kur fëmijët fillojnë të kenë interes të veçantë në përdorimin e ngjyrave, pjesa më e madhe e tyre parapëlqejnë ngjyrat e ngrohta dhe të forta ndërsa mungesa totale e ngjyrave tregon një boshllëk emotiv dhe një prirje antisociale. Që prej moshës 3/4-7/8 vjeçare, fëmijët përzgjedhin ngjyrat në vizatimet e tyre sipas emocionalitetit dhe ndjenjave…

Learn More

Çfarë shprehin ngjyrat e errëta në vizatimet e fëmijëve?

Sa i përket ngjyrave në vizatime, secila prej tyre ka domethënien e vet dhe nuk është rastësore, por një aspekt që përcjell informacion të konsiderueshëm lidhur me mënyrën si fëmijët ndjehen e mendojnë. Konsiderohet se që prej moshës 4-vjeçare e më tej, përdorimi i ngjyrave nuk është më i paqëllimtë, por ka një përmbajtje të lartë emocionale e individuale. Që…

Learn More

Pse duhet të zhvillojmë një fjalor emocional?

Identifikimi i gjendjeve të ndryshme emocionale na ndihmon të kemi një vetëdijësim më të lartë të ndjenjave tona dhe të dimë të përcaktojmë më shumë sesa thjesht “mirë” apo “keq”. Ky polarizim i mënyrës sesi ndihemi, nuk bën gjë tjetër vetëm se nxit ndjenjat e turpit dhe fajit. Kështuqë, është shumë e shëndetshme që të dimë të dallojmë dhe emërtojmë…

Learn More

Pse xhelozojmë e si ta menaxhojmë këtë emocion? Nga Eduart Tafa, psikolog

Xhelozia është një emocion i ndërlikuar që përfshin ndjenjat duke filluar nga dyshimi, te inati, tek frika deri në poshtërim. Ai godet njerëz të të gjitha moshave, gjinive dhe orientimeve seksuale dhe zakonisht ngjallet kur një person percepton një kërcënim për një marrëdhënie të vlefshme nga një palë e tretë. Kërcënimi mund të jetë i vërtetë ose i imagjinuar. Xhelozia…

Learn More